שייט בכנרת

ספורט ימי

ספורט ימי

ספורט ימי: אבוב, סקי מים, סרף בורד, קיאק, סאפ, סירות לנהיגה עצמית 5,8 ו- 12 איש במחירי כסאח! קבוצות (לספורט